Ako laser čistí zvary a mastnotu pred povrchovou úpravou

Krátke video o tom, ako dokáže laser očistiť zvary a tiež odstrániť mastnotu respektíve zbytky emulzíí pred povrchovou úpravou.
všetko v jednom kroku.