VHODNÉ POČASIE = Vidno, že vodná hladina JE PLOCHÁ (Plochá Zem)

SPOZORNITE......... Keď si pozeráte videá zoomovania objektov na vodnej hladine, ktoré v ten moment dokazujú, že vodná hladina je ZAOBLENÁ, tak je to len z dôvodu REFRAKCIE, ktorá opticky spôsobí takýto jav. ALE KEĎ Z TOHO ISTÉHO MIESTA VO VHODNEJŠÍ ČAS (priaznivejšie počasie) kamerujete ten istý objekt (napríklad pláž "X" z pláže "Y", ktoré sú od seba oddelené morom), TAK VIDÍTE, ŽE VODNÁ HLADINA JE SKUTOČNE ROVNÁ A NIE ZAOBLENÁ. ZOBERTE ROZUM DO HRSTI - Ak je počasie nevhodné na dobrú viditeľnosť (hmla) a vy nevidíte kvôli tomu nejakú budovu, a keď sa hmla rozplynie a vy tu budovu uvidíte, čo budete tvrdiť ? ŽE V SKUTOČNOSTI TAM TÁ BUDOVA NIE JE, pretože VIDITEĽNOSŤ ZA HMLY ukazuje REALITU, a počasie podporujúce perfektnú viditeľnosť si tú budovu ktorú zrazu vidno "VYČAROVALO" ??? Áno, vo videu sa nejedná o hmlu, ale o iný optický jav, ktorý vzniká za nevhodného počasia - počasia nevhodného na takého pokusy. Veterno je nevhodné na pokusy, kde chceme zaznamenať zvuk zvierat v prírode, a prílišné vlhko v ovzduší je zas nevhodné na pokusy, kde chceme dokázať realitu - SKUTOČNOSŤ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ.