UZEMNENIE TELA (Earthing, Grounding) je špičkové pre zdravie !

Trailer na dokument o uzemňovaní ľudského tela prostredníctvom vodivého zemského povrchu (pôda, pláž, tráva, skala...) a prírodného vodstva (potoky, rieky, jazerá, moria, oceány...), a prostredníctvom uzemňovacích pomôcok ktoré sa dajú použiť v domácom prostredí.
UZEMŇOVANIE TELA je prospešné pre zdravia. Je to tá NAJLEPŠIA a NAJPRIRODZENEJŠIA vec, pretože uzemňovanie je nám dané od Stvoriteľa. No my sme sa ho však v drvivej väčšine prípadov vzdali, a naše zdravie (telesné, ale aj duševné/duchovné) tým trpí...