Miťo prečítal porovnanie "Obrannej" dohody USA s CZ, SK, HU a PL

Miťo z 2 póly politiky prečítal porovnanie "Obrannej" dohody USA s Českom, Slovenskom Poľskom a Maďarskom. Porovnanie vypracovala JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M., sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve a celé si ho môžete prečítať tu http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1040-p...

zobraziť viac ↓