Preteky malotraktorov LOM 2011 4

Preťahovanie dvoch malotraktorov + cca 50 dobrovoľníkov