Zlatá rybka v tekutom dusíku

Jednoducho pokus: Zlatú rybku ponoril do tekutého dusíku, aby ju následne vrátil späť do akvárka. Informácia pre ochranárov: Zlatej rybke sa očividne nič nestalo a ďalej si spokojne žila, prijímala potravu, ako aj iné rybky v akvárku, až do chvíle, kým neposlúžila sama ako potrava pre korytnačku.