Milan Perný - Rybička (česká ľudová pieseň)

Česká ľudová pieseň Rybička v podaní Milana Perného, určená pre všetkých ľudí, ktorí sa radi zabávajú pri ľudovej muzike.
Foto mix z akcií
Nahraté 6.11. 2011
www.mino10.szm.sk
heligonka heligonky Komjatice senzus akordy akord svadba starejší zábava DJ husle akordeón spievanie spev oslava párty ľudovky ľudovka česká ľudová pieseň harmonikár huslista Yamaha PSR K1 Folklore folk czech folk song traditional music