Samotári

The Ecstasy of Saint Theresa - For that Moment. Scénka z filmu Gympl o tráve ako aj z filmu Samotári 2000.