Atmosféra na amfiku v Košiciach počas finále

Krátke priblíženie búrlivej atmosféry finálového zápasu MS v Helsinkách.
Košice, Amfiteáter, 20. mája 2012. Bolo tam okolo 11-12 tisíc fanúšikov.