Drogy 10

National Geographic presents Taboo - 2.časť o Drogách - uživateloch narkotík a tabu okolo nich.