Náš príbeh v dvoch minútach

Príbeh ľudstvo od veľkého tresku až po dnes. Hudba: Mind Heist (Inception soundtrack)