Nadchla porotu

Porota z jej výkonu bola nadchnutá, chvíľu však váhali.