Všade sú patkáne

Potkany sa v Rímavskej Seči premnožili... Vieme detaily!