Animatronika vo filmoch

Animatronika je odvetvie, bez ktorého by sa dnešná moderná kinematografia nezaobišla. Animatronici vytvárajú pomocou elektromechanický prvkov špeciálne filmové efekty, pri ktorých sa používajú hlavne bábky.