Druhý protest za slušný život: Pálenie vlajky EU

10.11.2012 - Video z protestu organizovaného Oskarom Dobrovodským skončilo policajným zásahom, počas ktorého boli zatknuté 3 osoby. PRÁVNE OKIENKO PRE VŠETKÝCH, KTORÝM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ OSUD SLOVENSKA. Zákon stanovuje trestný postih iba pri hanobení štátnych symbolov. EÚ nie je štát, preto sme presvedčení, že dnes sa podpálením vlajky EÚ nikto nedopustil trestného činu. Zbierka zákonov č. 257/2009, zákon zo 16. júna 2009:
V § 364 odsek 1 znie:
„(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo
na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti
alebo výtržnosti najmä tým, že
a) napadne iného,
b) hanobí štátny symbol,
c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,
d) hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo
priebeh športového alebo kultúrneho podujatia,
alebo
e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného
styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu
alebo iných patologických sexuálnych
praktík,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ Viac sa dočítate na: http://www.indymedia.sk/index.php/spravo...

upic

Dátum: 11.11.12 13:37

Autor: noname1161

Dĺžka: 2:18