Kde to žijeme? 72

Demonštrácia Blokáda verejnoprávnych médií na Slovensku v Bratislave 22.11.2012.