Sťem viďeť 04 - Chrípka a Rusko

O tom, ako si môžeme brať príklad od našich slovanských bratov, ak ide o chrípku a neduhy počasia.