Tesne pred nehodou

Veľmi nepríjemná situácia, ktorej sa nedalo vyhnúť.