Emocionálna inteligencia *6

Pozrite si 6. časť mini seriálu: Emocionálna inteligencia – nástroj pre váš úspech a šťastie! Časť 6/6: Umenie medziľudských vzťahov. Viac na: http://www.EnjoyEmotions.sk/blog-motivac...