Ohnivý tenis 2

Ohnivý tenis s horiacou loptičkou. Kto by sa na takéto niečo dal?