Čo vás v škole nenaučia

Krátky film o tom, ako by nám pomohlo, keby všetci absolvujeme pár semestrov programovania.