Legenda: John Lennon (Working Class Hero)

Video zachytáva dôležité úseky verejného života Johna Lennona, pamätné výroky, rozhovory, dôležité etapy jeho života, či dych vyrážajúce momenty súvisiace s Hippies a sedemdesiatymi rokmi. Pieseň Working Class Hero (Hrdina Pracujúcej Triedy) vykresľuje Johna Lennona ako nezabudnuteľného hrdinu.

upic

Dátum: 3.3.13 23:47

Autor: oasis

Dĺžka: 6:51

zobraziť viac ↓