Poľovačka na moriaka

Dvaja chlapi nám v zábavnej scénke ukážu ako správne poľovať na moriaka.