Majáles Banská Bystrica 2013 HD

Viac foto z Majálesu nájdete na : www.facebook.com/pages/No_a_čO