Miroslav Sýkora - vystúpenie v Česko-Slovensko má talent

Miroslav Sýkora (25) zo Stredy nad Bodrogom prežil v detstve natoľko silnú traumu, ktorá mala svoju daň a nadaný spevák kokce od piatich rokov. Rozprávanie je pre neho skutočným problémom. Porota neverila, že práve on môže s takouto chybou reči spievať. Keď však vydal prvý tón, porotcom padli sánky.

upic

Dátum: 1.10.13 11:23

Autor: igis

Dĺžka: 10:14