Aha mami, idem bez rúk!

Britský vodič dostal za tento kúsok odmenu zaplatiť pokutu 685 libier, odobratie vodičského oprávnenia na jeden rok a sto hodín verejnoprospešných prác.