Slovenský štát 1939 - 1945.

Slovenská republika alebo Slovenský štát, od roku 1993 aj označovaná ako Prvá slovenská republika, bol štátny útvar v časti územia dnešného Slovenska v rokoch 1939 – 1945, hlavne počas druhej svetovej vojny. Bol to prvý samostatný štát Slovákov v moderných dejinách. Jeho existencia bola silne podmienená snahami Adolfa Hitlera o rozdrobenie Česko-Slovenska. Najtesnejšie vzťahy mal Slovenský štát v dôsledku okolností svojho vzniku s Nemeckou ríšou. Nemecká ríša bola medzi prvými štátmi, ktoré uznali de facto Slovenský štát. Nemecko sa zároveň postavilo do pozície ochrancu zvrchovanosti Slovenska. Oficiálny názov od vyhlásenia nezávislosti 14. marca 1939 do prijatia ústavy 21. júla 1939 znel Slovenský štát, od 21. júla 1939 do 8. mája 1945 sa štát volal Slovenská republika.