Hlavne neutekajte!

Urastený samec gorily prezentoval vo svojom teritóriu narušiteľom - turistom svoju silu. Zopár dôchodcom v skupine museli pravdepodobne vymeniť plienky.