VOX POPULI - alebo ako to môže celé dopadnúť!

Zaujímavý krátky film o zúfalstve obyčajných ľudí, zdieľajte tento film a hlavne podporujte http://obcianskytribunal.sk/ lebo Okupačná správa sa aktívne podieľa na diskreditácii a likvidácii signatárov Občianskeho tribunálu. Nálepkovanie slúži na to, aby občania prijali nezmluvne a nezákonne obvinenia vlastencov z trestných činov alebo z nespôsobilosti na právne úkony. Povstalci oprávnene predpokladajú zajatie z dôvodu trestného činu proti slobode a ľudskej dôstojnosti – znásilnenie a sexuálne zneužívanie – alebo násilnú zmenu. Dočasné štátne zriadenie presadzuje vrodenú rovnosť ľudí a zákonodarnú moc národa proti okupantom, vlastizradcom a kolaborantom 1%. Politický a právny zánik národa a štátu sme dokázali. Národ existuje len fyzicky. Neznalosť práva neospravedlňuje. Predmetom útoku je dôkazný prostriedok. Sme nepredajní. Za nás nech rozprávajú tí pre ktorých to robíme.

upic

Dátum: 30.6.14 23:00

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 11:03