Pravda o světové krizi.

VYHLÁSENIE OBČIANSKEHO TRIBUNÁLU

MOC A PRÁVOMOC POCHÁDZA OD OBČANA
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 ÚSTAVY SR ŠTÁTNA MOC POCHÁDZA OD OBČANOV, KTORÍ JU VYKONÁVAJÚ PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH VOLENÝCH ZÁSTUPCOV ALEBO PRIAMO.

PRÍČINA OKUPÁCIE SR V SÚČASNOSTI
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 ÚSTAVY SR : (2) SLOVENSKÁ REPUBLIKA MÔŽE MEDZINÁRODNOU ZMLUVOU, KTORÁ BOLA RATIFIKOVANÁ A VYHLÁSENÁ SPÔSOBOM USTANOVENÝM
ZÁKONOM, ALEBO NA ZÁKLADE TAKEJ ZMLUVY PRENIESŤ VÝKON ČASTI SVOJICH PRÁV NA EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ A EURÓPSKU ÚNIU.

PRÁVNY NÁSLEDOK ZÁNIKU ŠTÁTU A NÁRODA
NA ZÁKLADE HORE UVEDENÉHO V SÚČASNOSTI U NÁS SUDCOVIA, PROKURÁTORI, POLICAJTI, EXEKÚTORI, PRÁVNICI A ÚRADNÍCI, POLITICI A PISÁRI PARLAMENTU VYKONÁVAJÚ PRÁVOMOC CUDZEJ ÚSTAVODARNEJ A ZÁKONODARNEJ MOCI!
OBRANA VLASTI JE CŤOU A POVINNOSŤOU KAŽDÉHO OBČANA
Viac info na http://obcianskytribunal.sk/

upic

Dátum: 6.10.14 12:48

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 34:12