Čo dopadne skôr vo vákuu?

Vo vákuu na padajúce predmety nepôsobí odpor vzduchu, ale iba tiažová sila. Všetky telesá padajú v blízkosti Zeme vo vákuu s rovnakým a konštantným tiažovým zrýchlením g. Pohyb voľne padajúcich telies je preto priamočiary rovnomerne zrýchlený, a nazývame ho voľný pád. Smerom tiažového zrýchlenia kdekoľvek na zemskom povrchu je určený zvislý smer.

upic

Dátum: 8.11.14 12:12

Autor: danpaul

Dĺžka: 4:41