Psí otec roka

Reklama od spoločnosti Electrabel, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Video poukazuje na zvýšenú spotrebu elektrickej energie spôsobenú rozrastajúcou sa rodinou.