26 džudo techník za 26 sekúnd

Za 26 sekúnd uvidíte 26 džudo techník, menovite: 1. seoinage 2. seoiotoshi 3. ukiotoshi 4. haraigoshi 5. hanegoshi 6.ohsotogari 7. kosotogari 8. kosotogake 9. ohsotoguruma 10. uchimata 11. uchimatasukashi 12. kibisugaeshi 13. tomoenage 14. tawaragaeshi 15. kanibasami 16. yamaarashi 17. ukiwaza 18. kouchigari 19. ohuchigari 20. kataguruma 21. yokoguruma 22. tsurikomigoshi 23. sodetsurikomigoshi 24. haraitsurikomiaschi 25. tsubamegaeschi 26. dakiwakare

upic

Dátum: 19.1.15 17:04

Autor: pelargonium

Dĺžka: 0:26