Hymna Bulharska - Mila Rodino

Mila Rodino je štátnou hymnou Bulharska. Hudbu aj text napísal študent Cvetan Radoslavov, keď v roku 1885 odchádzal do srbsko-bulharskej vojny. Hymna bola prijatá v roku 1964, pričom jej text bol viackrát zmenený, naposledy v roku 1990. Medzi rokmi 1886 a 1944 bola štátnou hymnou pieseň Šumi Marica.

upic

Dátum: 8.2.15 12:24

Autor: noone

Dĺžka: 2:59