Rolandas Paulauskas: Bájka Litvy o krajšom živote v EÚ

Prepis videa s odkazmi: http://sk.ynterview.com/node/47 Arman Bošian sa zhováral s Rolandasom Paulauskasom na tému ako žije dnešná Litva. R. Paulauskas je jedným zo signatárov "Aktu o obnovení nezávislej Litvy" z 11.3.1991.