Drsný zákrok na operačnom stole

VAROVANIE: Nevhodné pre slabšie povahy. Pozeráte sa na štandardný zákrok pri odstraňovaní titánového klinu, ktorý bol pacientovi implantovaný do kosti po zlomenine.