Stavba chatrče v buši pomocou primitívnych nástrojov

Chlapík si za pomoci primitívnych nástrojov a prírodných materiálov postavil v buši jednoduchú chatrč s posteľou, pieckou a komínom. Chatrč je 2 m široká, 2 m dlhá a 2 m vysoká so 45-stupňovou strechou tvaru A. Použité nástroje a materiály: kamenná ručná sekera, tenké stromy, liany, listy, hlina, kresadlo, kôra zo stromov, voda, drevené hobliny.