Pekný hlas mladej ruskej vojačky

Ľudia by sa mali radšej venovať takejto činnosti, ako vojnám.