Ako si v prírode vyrobiť filter na vodu?

Ak je človek v prírode a minie sa mu pitná voda, môže si vyhotoviť takýto jednoduchý filter. Tento filter pozostáva z: plastovej fľaše, štrku, piesku, dreveného uhlia a z papierovej vreckovky. Takýto filter vodu očistí od mechanického a do určitej miery aj od chemického znečistenia. Aktívne uhlie reaguje s väčšinou bežných chemikálii a reakciou vznikajú neškodné látky. Pozor, filter však vodu neočistí od baktérií a iných organizmov. Preto je potrebné vodu pred požitím ešte prevrieť. Hudba: Nightmares On Wax - Les Nuits

upic

Dátum: 23.7.15 12:40

Autor: batuchan72

Dĺžka: 2:06