Policajt = Pán Zemegule !

Keď idú páni policajti na zmrzlinu nevzťahujú sa na nich žiadne pravidla viď video. Dúfam , že si dali aspoň jednu "Malinovú" . Názor si utvorte sami .
Nahrané 7.8 v Senci .