Omega vlk

Najnižšie postavenie vo vlčej svorke má omega jedinec. Vo svorke ich môže byť viacej a sú často skupinovo napádaní. Omega jedince určí vždy alfa vlk. Pozícia jedincov sa však môže zmeniť a ak omega zabojuje, môže vo vlčej svorke postúpiť.

upic

Dátum: 31.8.15 13:24

Autor: muerte

Dĺžka: 1:48