Demonštrácia čistenia kanálov (Holandsko)

Holandsko je krajina, ktorá doslova leží pod vodou. Holandskí vodohospodári však navrhli taký systém, ktorý umožňuje v tejto krajine "pod vodou" žiť. Avšak tento systém je nutné aj udržiavať a vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky. Najmenšie časti tohoto vodného systému tvoria odvodňovacie kanále. Jednak tu hrozí podmieľanie brehov ako aj zanášanie kanálov. Na údržbu je nevyhnutná mechanizácia, ktorú Holanďania často prezentujú tým, ktorí sú na techniku a tento proces údržby zvedaví.

upic

Dátum: 8.9.15 12:06

Autor: maschinero

Dĺžka: 6:26