Repríza - telekinéza - kľúče a hypnoruka

Nedávno som sem zavesil jedno telekinetické video z mojej osobnej autorskej proveniencie. Tu je http://www.mojevideo.sk/video/25096/ako_... A isteže - keďže sa objavili pochybnosti o jeho pravosti - osobne som rátal s tým už vopred - a urobil som si do zásoby ešte jednu reprízu - ale rozšírenejšiu, aby sme vylúčili prípadné pochybnosti o špagátoch, tiahlach a magnetoch pod stolom. Poďte a prezrite si so mnou aj všetky podstolné okolnosti. Dodávam, že nejde o žiadny trik, podfuk, kúzlo či ilúziu, všetko je tak, ako to vidíte, nič nie je pridané, utajené a ani ubraté. Loptičky a mince sú tam na to, aby som izoloval kľúče proti eventuálnemu fúknutiu či drgnutiu do stola. Na záver som ukázal, čo by sa s nimi stalo, ak by som do stola drgal, alebo fúkal. Kľúče s príveskom – ide o vyváženú sústavu, ale treba vedieť, že aj v knihe Psychotronika od Ing. Sándora sa píše, že telekinézu možno skúšať a viacej očakávať jej výsledky na labilných sústavách tým, že ich vyvážite - alebo naopak pohnete.. Chcem dodať - toto je isteže elevátor, výťah so závažím - malý model, vyvážená sústava, ale uvedomiť si treba, že výťah má svoju energiu /motor/, ktorá ho hýbe - aj keď ide dolu - v podstate gravitačnou silou. Zamyslieť sa treba hlavne nad tým, kto je v tomto modeli motorom, kto je spúšťačom pohybu, kto narušil statiku a premenil na dynamiku a kto to spôsobil a uvedomiť si treba, že bez vetra sa ani lístok nepohne - kľúče tam budú naozaj stáť aj tri dni a tri noci - stále, kým na ne nezapôsobí nejaká sila.
A ešte - na čo pri tomto myslím? Na ten fantastický pocit z úspechu - ak to nakoniec výjde a tiež na to, že sa nemám nechať nahnevať, ak to náhodou nevýjde. Netreba tam veľké brušné, svalové či dychové napätia, ako to vidno v iných takýchto prípadoch videí - takto by ťa to totálne vyšťavilo a unavilo a prestal by si s tým už po mesiaci. Ja sa tomu venujem päť rokov.
A tiež - prečo sa kľúče nepohli ihneď ako som ich dal na stôl? - ak si niekto myslí, že môžu padnúť samé - napríklad ochladením sa teploty večer v byte. Čo ich pohlo, ak nie hypnoruka? A dodávam - mnohí za mnohé tie toky iba psychotroničia na mnohých seminároch s fasciklom pod pazuchou - teoretizujú o telekinéze a parapsychológii, metafyzike - roky meditujú, vyšli im siahodlhé knižné diela, ktoré sponzoroval súdruh riaditeľ nejakej poznámejšej firmy, ale nepohli zatiaľ ani len sudom nejapného vína. Hm? Pováž. Aj táto stránka MV by bola kontaminovaná telekinézou, ak by toto bolo zase až také jednoduché. Lenže, ak tu nezavesí nič Turquoise - potom už vlastne ani nemá kto. Len ak tak podfajčievať - to hej, v tomto sme fakt národne výborní.
A na záver - tu by som rád uviedol, že geniálny svetový fyzik Isac Newton /1642 – 1727/ celkom správne vo svojich troch zákonoch mechaniky zistil, že sila má statické a dynamické, alebo aj deformačné účinky, prejavy pri vzájomnom mechanickom pôsobení telesa na teleso. Ale zabudol dodať to, čo som si všimol v živote ja - že sila F rovná sa m krát a – pri pôsobení dvoch telies na seba - v prvom rade vyvolá PREŤAŽENIE a silovú VIBRÁCIU s prienikom do vnútra hmoty telies. A touto VIBRÁCIOU mení smer, rýchlosť pohybu, polohu telesa, alebo ho deformuje. Touto VIBRÁCIOU, ktorá cez povrch prejde dovnútra telesa a pôsobí v ňom ako blesková miniatúrna pílka či rozbrusovačka - ho neraz zmení tvarovo či poškodí /plastická deformácia/ a niekedy aj celkom rozlomí, roztrhá - doslova rozreže sprevádzaným zvukovým či vizuálnym prasknutím. Ak je VIBRÁCIA slabá a teleso pevné – sila len zmení jeho polohu /žiadna, alebo pružná deformácia/, alebo statický, polohový stav na pohyb alebo naopak - zabrzdenie telesa. Newton nehovorí o žiadnej takejto VIBRÁCII, ale len o akcii a reakcii vektora a to podľa mňa zaváhal – nevšimol si onú - VIBRÁCIU. Ale v poriadku, podľa neho sila má teda tri mechanické výsledky svojho pôsobenia. Lenže ja tvrdím, že sila má vďaka svojej prvotnej dynamickej VIBRÁCII, ktorú som si všimol a pomenoval – nie tri, ale päť výsledných účinkov na hmotu: a opakujem zmena stavu /zmení smer dráhy či zrýchli sa teleso/ polohy /pohne sa či zastane/ a deformácia /poškodí alebo aj opraví sa teleso mechanicky. Ja dodávam – mechanická sila – jej prejav ako VIBRÁCIA v telesách má okrem tohto ešte aj SMRTIACE účinky na živú hmotu /silný úder na vitálny bod tela/ podobne ako aj OŽIVUJÚCE účinky / napríklad mierny úder na hrudník pri zlyhaní srdca a jeho znovuaktivácia pri prvej pomoci/. A pri tomto nemusí vzniknúť žiadna povrchová či vnútorná deformácia ani pohyb či zastavenie telesa – ľudského tela. Krátky impulz sily na malej ploche /napríklad seky v karate/ a VIBRÁCIA ide do hĺbky organizmu a zastavuje v ňom duchovný proces zvaný život a mení cez nervovú sústavu a jej bunky vibračným otrasom jeho biochemickú reakciu na opačnú – exitus – smrť. Alebo aj naopak – oživenie životných orgánov pri upadnutí do počiatku smrti – kómy a bezvedomia. A toto považujem za ŠTVRTÝ a PIATY účinok sily na hmotu. Jak to, že toto ešte nik nepostrehol a nepomenoval pravdivo? Nemožno predsa grafotechnicky obmedziť hmotu a pôsobenie mechanickej sily na ňu len ako na hmotu neživú. Veď fyzika platí aj na živú prírodu. A toto je nový – môj - zákon mechaniky síl doplnenie. Ten som sám vymyslel. Uvidíte, že onedlho sa to bude hemžiť ako nová invenčná a inovátorská myšlienka vo všetkých učebniciach fyziky, na ktorých autorstvo si každý big fyzik začne robiť nárok. Najednou. No patentovať sa mi toto nechce. Mňa baví viacej len telekinéza, duchovno, energoobal tela, fluidum, aureola a vitálna energia ducha - čchi. Fakt to neexistuje?