Výroba primitívneho praku z vlákien kôry

Expert na primitívne techniky prežitia si vyrobí z vlákien kôry prak, ktorý využívali naši predkovia už 10-tisíce rokov dozadu. V tomto videu si stavia príbytok: http://moje.video/CxV