Alláh je veľký!

Alláh sa v tomto prípade na Aliho nahneval, lebo si dal cez deň ku kebabu jedno pivečko.