Tri fázy islamizácie

3 fázy islamizácie...1.fáza - SKRYTÁ ISLAMIZÁCIA - keď sú moslimovia príliš slabí na to aby bojovali, stavajú sa dp pozície obetí ...2.fáza - DEFENZÍVNA ISLAMIZÁCIA - keď sú už silní na to aby už mohli bojovať, ale ešte nie dosť silní aby si mohli podrobovať...3.fáza - OFENZÍVNA ISLAMIZÁCIA - ked sú v prevahe a podrobujú si násilím ostatných nemoslimov, rozširujú politický vplyv..

upic

Dátum: 11.1.16 12:14

Autor: redneck777

Dĺžka: 25:03