Lebky z Paracanskej púšte nie sú ľudské!

Lebky z paracaské pouště nejsou lidské. Potvrzují to testy DNA!Tradiční logika ovšem velí, že jde jen o výsledek umělé deformace lebek, což byla poměrně rozšířená rituální praxe v dřívějších dobách, při níž se hlavičky novorozenců svazovaly mezi dva kousky dřeva, které vyvíjely na lebku stálý tlak a tím měnily její tvar. Nicméně i když se dosáhlo kýženého protáhlého tvaru, nezměnila se velikost, váha a objem lebky, ta si zachovala normální lidské rysy. Paracaské lebky jsou však velmi odlišné. Jejich mozkovna je o 25 % větší a o 60 % těžší než u normálních lidských lebek. Takových parametrů se nedalo dosáhnout pouhým svazováním hlaviček novorozenců. Paracaské lebky se od lidských neliší jen svými rozměry a vahou, ale i svou strukturou. Místo dvou kostí na temeni mají jen jednu! O mnoho větší jsou i oční důlky a vzadu na temeni se nacházejí dvě podivné jamky. Tyto rozdíly vědci neumí uspokojivě vysvětlit. Link http://extrastory.cz/lebky-z-paracaske-p...

upic

Dátum: 17.1.16 13:09

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 5:47