Všetko čo vieme o závislosti nie je pravdivé

Čo spôsobuje závislosť na heroíne? Je to jasné. Heroín spôsobuje závislosť na heroíne.

Súčasná teória závislosti vychádza zo série pokusov, ktoré boli vykonané (na hlodavcoch) ešte začiatkom 20. storočia. Aj keď jej úsudok prevláda do dnes, v roku 1970 bola podrobená opätovnému preskúmaniu profesora pyschológie, Brucea Alexandra, ktorý si na nej všimol niečo, veľmi pozoruhudné...

WEB: http://mdugovic.com/
FACEBOOK: https://www.fb.com/mdugoviccom/