Vyhlásenie o neplatnosti volieb do parlamentu!

Bc. Jozef Klányi a PhDr. Milan Laurinec vás oboznámili s Vyhlásením Občianskeho tribunálu ohľadom volieb a uviedli aj právne skutočnosti vysvetľujúce danú situáciu Link: O.T. http://obcianskytribunal.sk/prijatie/

upic

Dátum: 19.2.16 12:36

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 15:25