PREBUDENIE Martina Daňa2

Martin Daňo sa prebúdza a zisťuje, že treba zmeniť celý systém, moc vrátiť občanom.. aby oni mohli rozhodovať o svojom živote v štáte, štát je tu na to aby slúžil občanom, a nie opačne.. môj názor je však, že kto chce poraziť systém nesmie hrať podľa jeho pravidiel a teda, keďže voľby sú jeho pravidlá, tak vyzývam bojkotovat voľby! Nikto nemôže zneužiť Váš hlas, pokým sa volieb nezúčastníte.. účelové klamstvo je že Váš hlas sa automaticky zaradí k výťaznej strane.. nepodieľajme sa na najväčšom podvode.. akým sú voľby nebuďme spoluvinníkmi..

upic

Dátum: 22.2.16 12:01

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 5:11